Wat kan ik doen om bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica te vermijden?

Ga zorgvuldig om met antibiotica. Want als u antibiotica te vaak of verkeerd gebruikt, kunnen bacteriën ongevoelig worden voor het medicijn. Net als bij gewone bacteriën kunt u voorkomen dat u ziek wordt van een resistente bacterie. Dat  kan door uw handen regelmatig te wassen en te zorgen dat u voldoende weerstand heeft.

Ga zorgvuldig om met antibiotica

Als u vaak antibiotica gebruikt, kunnen bacteriën ongevoelig worden voor het medicijn. Een dokter geeft alleen een antibioticakuur wanneer dit echt nodig is. Zo worden zo min mogelijk bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Gebruik dus alleen antibiotica als uw arts ze heeft voorgeschreven. En gebruik de antibiotica zoals de arts heeft aangegeven. Breng ongebruikte antibiotica terug naar de apotheek. Gooi ze niet in de gootsteen of het toilet.

Was uw handen om bacteriën te bestrijden

Alle bacteriën, ook resistente, worden overgedragen van mens op mens, van dier op mens of van dier op dier. Was daarom altijd uw handen na het bezoek aan het toilet, voor het voorbereiden van voedsel en voor het eten.