ATMP brief 2023

Deze bijlage bevat een update van de stand van zaken op de verschillende uitgezette acties op het gebied van ontwikkeling en inzet van geavanceerde therapieën ook wel ATMP’s (Advanced Therapy Medicinal Products).

ATMP brief 2023