Verdiepende data-analyse naar succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens

Nadere analyse van 2 factoren die bij eerder onderzoek van invloed bleken op het antibioticagebruik in de vleeskuikensector. Het gaat om de factoren ‘houden van haantjes en hennetjes van ouderdierrassen’ en ‘tussentijds uitladen’.

Verdiepende data-analyse naar succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens ( PDF | 27 pagina's | 2,5 MB )