Evaluatie Subsidieregeling Zorgnetwerken ABR

Evaluatie van de Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023. De evaluatie geeft een antwoord op de nut en noodzaak van de beleidsregel, de doelmatigheid, de effectiviteit van de beleidsregel en het uitvoeringsproces.

Evaluatie Subsidieregeling Zorgnetwerken ABR