Antibioticaresistentie

Bacteriën kunnen infecties veroorzaken. Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Bij verkeerd gebruik kunnen antibiotica hun werking verliezen. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Ga daarom voorzichtig om met antibiotica.

(Een animatie:)

VOICE-OVER: Bacteriën kunnen infecties veroorzaken.
Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden.
Bij verkeerd gebruik kunnen antibiotica hun werking verliezen.
Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden.
Eenvoudig te behandelen ziektes zoals een blaasontsteking of genezing van een knieoperatie kunnen dan levensbedreigend worden.
Want antibiotica zijn geen anti-buikgriep, anti-verkoudheid of anti-griep.
Gebruik alleen antibiotica als dat volgens je arts noodzakelijk is en voorkom dat je ziekmakende bacteriën binnenkrijgt en antibiotica nodig hebt.
Was daarom je handen na een toiletbezoek en voor en na het eten koken.
Ga voorzichtig om met antibiotica. Daar wordt iedereen beter van.