Internationale samenwerking antibioticaresistentie

Als in de landen om ons heen minder resistente bacteriën voorkomen, heeft Nederland daar ook baat bij. Vergeleken met andere landen is in de Nederlandse gezondheidszorg de resistentie relatief laag. Ook heeft de overheid een succesvolle aanpak in de veehouderij doorgevoerd. Deze ervaringen helpen andere landen om ook daar effectieve maatregelen te nemen. 

Antibioticaresistentie: een internationaal probleem

In sommige Europese landen is het mogelijk om antibiotica zonder doktersrecept te krijgen. Hierdoor wordt antibiotica vaak te veel en verkeerd gebruikt. Dit zorgt ervoor dat steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica.

Wereldwijd is resistentie een groter probleem dan in Europa. In ontwikkelingslanden werken artsen vaak met slechte kwaliteit antibiotica. Of met vervalsingen. Ook maken patiënten vaak hun kuur niet af wegens de hoge prijs van de medicijnen. Ook hierdoor gaan bacteriën niet allemaal meteen dood en kunnen de overlevende bacteriën zich aanpassen en resistent worden tegen de antibiotica. 

Internationale aanpak antibioticaresistentie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestrijdt antibioticaresistentie volgens het Global Action Plan on antimicrobial resistence. Een actiepunt is om het antibioticagebruik en aantal infecties met resistente bacteriën wereldwijd in kaart te brengen. Ook levert Nederland een financiële bijdrage om het plan uit te voeren. Nederland draagt ook bij aan het Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP (Engels)). Doel van dit samenwerkingsverband is ontwikkeling en productie van nieuwe antibiotica.

Daarnaast hebben de Verenigde Staten een Global Health Security Agenda opgesteld. De VS hebben landen gevraagd te helpen bij de uitvoering hiervan. Nederland biedt onder andere kennis en expertise. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe Nederland in de veehouderij antibiotica terugdringt. Hiervoor deelt Nederland onder andere goede voorbeelden, waar andere landen van kunnen leren.

Op 13 september 2017 is de Europese Joint Action antibioticaresistentie gelanceerd. De officiële naam is Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI). Dit initiatief brengt EU-lidstaten, internationale organisaties, instituten en universiteiten samen bij de aanpak van antibioticaresistentie. 

Antibioticaresistentie speerpunt tijdens voorzitterschap Europese Unie

De 1e helft van 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie (EU). Tijdens dit voorzitterschap was antibioticaresistentie een prioriteit van het kabinet.