Onderzoek naar nieuwe antibiotica en alternatieven

De overheid wil bedrijven stimuleren om nieuwe antibiotica en andere middelen in plaats van antibiotica te ontwikkelen. Nieuwe antibiotica zijn nodig omdat oude antibiotica steeds minder goed werken. Andere middelen in plaats van antibiotica zijn nodig zodat er minder antibiotica worden gebruikt. Dan ontstaat ook minder resistentie.

ZonMw-programma antibioticaresistentie

In 2016 startte het ZonMw-programma antibioticaresistentie. Het programma geeft geld aan onderzoeken naar mogelijkheden om antibioticaresistentie (ABR) te verminderen. Bijvoorbeeld: 

Ontwikkelen nieuwe antibiotica

In 2017 richtte de Rijksoverheid het Netherlands Antibiotics Development Platform (NADP) op. Het NADP moedigt bedrijven aan om nieuwe antibiotica te maken en om nieuwe manieren te ontwikkelen om mensen te behandelen. Daarnaast zijn verschillende onderzoeksgroepen op zoek naar nieuwe (vormen van) antibiotica. Ook heeft de Rijksoverheid een subsidie gegeven om bacteriële vaccins te maken. Bacteriële vaccins beschermen tegen (resistente) infecties waardoor minder antibiotica nodig zijn.

Stimuleringsmaatregelen voor bedrijven

Bedrijven ontwikkelen niet graag nieuwe antibiotica. Het kost namelijk veel geld. En ze krijgen er weinig voor terug, want zo min mogelijk mensen mogen de nieuwe antibiotica gebruiken. Met dit beperkte gebruik wordt resistentie tegen de nieuwe antibiotica voorkomen. De Rijksoverheid bekijkt samen met andere landen of ze bedrijven kunnen aanmoedigen om toch nieuwe antibiotica te ontwikkelen.

Het Europese DRIVE AB is een samenwerking tussen overheden van de EU-lidstaten en bedrijven. DRIVE AB heeft onderzocht welke stimuleringsmaatregelen nodig zijn. De Europese Commissie heeft in de Farmaceutische Strategie (2020) verschillende acties opgezet, waaronder een proefproject met nieuwe stimuleringsmaatregelen. Deze staan in het Horizon Europe programma.

Onderzoek naar bedrijven die medicijnen maken (farmaceutische bedrijven)

De Rijksoverheid steunt de onafhankelijke Access to Medicine Foundation met een subsidie om elke 2 jaar een onderzoek naar het ABR-veld uit te voeren. Dit onderzoek laat zien wat bedrijven die medicijnen maken doen tegen antibioticaresistentie. Bijvoorbeeld of ze nieuwe medicijnen ontwikkelen. En of ze de hoeveelheid antibiotica in afvalwater beperken.

Internationaal onderzoek

Ook internationaal doet de Rijksoverheid mee aan onderzoek en vernieuwing van antibiotica. Het Rijk geeft geld aan het Global Antibiotics Research and Development Partnership (GARDP, link naar Engelstalige website) Binnen GARDP werken publieke en private partijen samen aan producten. Het doel is 5 nieuwe antibiotica in 2025.

Nederland neemt ook deel aan de Global AMR R&D Hub (link naar Engelstalige website).De Hub houdt het overzicht over alle internationale nieuwe ideeën voor onderzoek, vernieuwing, kennis en beleid. Zo stroomlijnt en verbindt de Hub de wereldwijde inzet. Nederland is deelnemer van de Hub, samen met 16 andere landen.