Onderzoek naar nieuwe antibiotica en alternatieven

De overheid wil bedrijven stimuleren om nieuwe antibiotica en alternatieven te ontwikkelen. Nieuwe antibiotica zijn nodig omdat oude antibiotica steeds minder goed werken. Alternatieven voor antibiotica zijn nodig omdat dan minder antibiotica worden gebruikt. En dan ontstaat ook minder resistentie.

ZonMw-programma Antibioticaresistentie

In 2016 startte het ZonMw-programma Antibioticaresistentie. Onderzoekers van alle vakgebieden waar antibioticaresistentie een rol speelt konden een aanvraag indienen. Eén van de projecten is VET ENHANCE. Dit project richt zich op gedragsverandering bij dierenartsen bij het voorschrijven van antibiotica. Het project CAP-NEXT richt zich op het beter diagnosticeren van longontsteking bij mensen. Het programma heeft een budget van € 16 miljoen en loopt tot 2023.

Ontwikkelen nieuwe antibiotica

In 2017 richtte de overheid het Netherlands Antibiotics Development Platform (NADP) op. Het NADP stimuleert de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en nieuwe behandelmethoden. Ook besteedde de overheid € 12,2 miljoen in de ontwikkeling van bacteriële vaccins. Zo’n vaccin beschermt tegen (resistente) infecties waardoor minder antibiotica nodig zijn. Bacteriële vaccins zijn dus een maatregel om antibioticaresistentie tegen te gaan.

Stimuleringsmaatregelen

Bedrijven ontwikkelen niet graag nieuwe antibiotica. Het kost namelijk veel geld. En ze krijgen er weinig voor terug. Dat komt omdat zo min mogelijk mensen de nieuwe antibiotica mogen gebruiken om resistentie tegen de nieuwe antibiotica te voorkomen. De overheid bekijkt samen met andere landen of ze bedrijven kunnen aanmoedigen om toch nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Het Europese publiek-private consortium DRIVE AB onderzoekt welke stimuleringsmaatregelen nodig zijn.

Internationaal onderzoek

Ook internationaal doet Nederland mee aan onderzoek en innovatie. Nederland draagt financieel bij aan het Global Antibiotics Research and Development Partnership (GARDP). Binnen GARDP werken publieke en private partijen samen aan concrete producten. Nederland neemt al sinds 2012 deel aan het Joint Programming Initiative on AMR (JPIAMR). Dit is een samenwerkingsverband van 27 landen wereldwijd. Samen betalen deze landen onderzoek. De Global AMR Collaboration Hub houdt het overzicht van alle internationale initiatieven voor onderzoek, innovatie, kennis en beleid. Nederland is deelnemer van de Hub, samen met 14 andere landen. Via werkpakket 9 van de European Union Joint Action on Antimicrobial Resistance and Health Associated Infections werkt Nederland samen met andere lidstaten. De focus van dit werkpakket ligt op onderzoek en innovatie.