Arbeidsomstandigheden: veiligheid werkplek

De meest voorkomende vragen over de veiligheid van uw werkplek.

Werken op hoogte

Van werken op hoogte is sprake als er valgevaar is. U mag alleen werken op hoogte vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Bekijk de regels wanneer u op hoogte mag werken.

Werken met gevaarlijke stoffen

U kunt op uw werk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld met asbest, explosieven of zuren. Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u zo veilig mogelijk met deze stoffen kunt werken. Bekijk de regels wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt.

Pesten op het werk

Als u te maken heeft met pesten op het werk, dan gaat het niet om een eenmalige vervelende grap. Of een opmerking door een collega. Pesten gebeurt vaker en over een langere tijd. Uw werkgever kan verschillende maatregelen treffen om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan. Ook kunt u zelf een aantal stappen tegen pesten op het werk ondernemen.

Werkdruk

U kunt te maken krijgen met werkdruk als er geen balans meer is tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer. Bijvoorbeeld als uw werk niet aansluit bij uw opleidingsniveau. Of als u te zware verantwoordelijkheden heeft. Zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en lichamelijke gezondheidsklachten.
Lees op Arboportaal.nl wat u en uw werkgever kunnen doen om de werkdruk te verminderen.

Seksuele intimidatie

Uw werkgever is verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen. Bij seksuele intimidatie kan het gaan om seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag. 

Lees meer over de gevolgen van en maatregelen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer op Arboportaal.nl.

Veiligheid op de werkplek: uw eigen situatie

Heeft u vragen over uw individuele situatie, bespreek dit dan met uw werkgever. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met een arbodeskundige of uw arbodienst.
Ook werkgevers kunnen voor vragen over de werksituatie terecht bij een arbodeskundige of uw arbodienst.