Arbowet gewijzigd op 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 veranderde de Arbowet. Werknemers kunnen nu bijvoorbeeld makkelijker naar de bedrijfsarts stappen. En ze kunnen een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.

Gezondere en veiligere arbeidsomstandigheden

De vernieuwde Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) betrekt werkgevers en werknemers meer bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie).

Gewijzigde Arbowet: enkele maatregelen op een rij

In de nieuwe Arbowet worden de volgende maatregelen aangepast:

 • Basiscontract arbodienstverlening
  Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbodeskundige. Sinds 1 juli is zo’n basiscontract verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.
 • Spreekuur bedrijfsarts
  Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.
 • Second opinion
  Twijfelt de werknemer aan het door de bedrijfsarts gegeven advies? Dan kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.

Op het Arboportaal staat meer informatie over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet. Het Arboportaal biedt ook een digitale toolkit nieuwe Arbowet met onder andere factsheets en animaties.