Beslisnota bij Kamerbrief over verslag Informele Raad WSB 10-12 januari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag Informele Raad WSB 10-12 januari 2024