Beslisnota bij Kamerbrief met uitkomsten Personeelsenquête Rijk over racisme op de werkvloer en verkenning minder vrijblijvende maatregelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met uitkomsten Personeelsenquête Rijk over racisme op de werkvloer en verkenning minder vrijblijvende maatregelen