Kamerbrief over uitvoering motie over mogelijkheid tot tussenregeling voor duikarbeid door sportduikers

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Strolenberg (VVD) en Van Dijk (CDA). De motie verzoekt de regering te bekijken of een tussenregeling gemaakt kan worden voor sportduikers die geen arbeid verrichten waarbij bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid bestaan. Dit zodat zij buiten de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving vallen.

Kamerbrief over uitvoering motie over mogelijkheid tot tussenregeling voor duikarbeid door sportduikers