Statement SGO in reactie op de Personeelsenquête Rijk over racisme binnen de rijksoverheid

Verklaring van de secretarissen-generaal van de departementen (SGO) in reactie op de Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme binnen de rijksoverheid.

Statement SGO in reactie op de Personeelsenquête Rijk over racisme binnen de rijksoverheid