Monitor arbeidsongevallen 2022

De Monitor Arbeidsongevallen is beschrijvend van aard en verschijnt jaarlijks. In de rapportage worden, naast de jaarlijkse ongevallencijfers, specifieke onderwerpen uitgelicht. Dit jaar betreft het 1 doelgroep (stagiairs en studenten) en 1 ongevalstype (ongevallen met gevaarlijke stoffen).

Monitor arbeidsongevallen 2022