Besluit op Woo-verzoek over bezoek Nederlandse Arbeidsinspectie aan Omgevingsdienst IJsselland na melding

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aan de Omgevingsdienst IJsselland in augustus 2023 na een melding. Specifiek, de periode van 10 juli 2023 tot en met 24 oktober 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over bezoek Nederlandse Arbeidsinspectie aan Omgevingsdienst IJsselland na melding