Hoe zit het met mijn rechten op aangepast werk, aangepaste werktijden en verlof tijdens en na mijn zwangerschap?

Uw werkgever moet zorgen dat u tijdens en na uw zwangerschap veilig en gezond kunt werken. U heeft bijvoorbeeld recht op aangepaste werktijden, aangepaste werkzaamheden en op zwangerschapsverlof. Na uw bevalling heeft u het recht om onder werktijd uw kind borstvoeding te geven of te kolven.

Aangepaste werktijden tijdens zwangerschap

Tijdens uw zwangerschap en tot 6 maanden na uw bevalling heeft u recht op aangepaste werktijden:

 • extra pauzes (maximaal 1/8e deel van uw dagelijkse werktijd);
 • regelmatige werktijden en rusttijden;
 • een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank);
 • vrijstelling van overwerk en nachtdiensten (behalve als de werkgever de noodzaak kan aantonen);  
 • U kunt niet worden verplicht om meer te werken dan:
  • maximaal 10 uur per dienst;  
  • in een periode van 4 weken maximaal gemiddeld 50 uur per week;   
  • in een periode van 16 weken maximaal gemiddeld 45 uur per week.

U kunt een verzoek indienen bij uw werkgever om uw werktijden aan te passen.

Recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als u zwanger bent, werkt óf een uitkering krijgt, heeft u recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. U heeft in totaal recht op 16 weken doorbetaald verlof

Recht op noodzakelijke onderzoeken tijdens werktijd

U heeft recht op zwangerschapsonderzoeken tijdens werktijd. Uw loon wordt doorbetaald voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en de reistijd.

Borstvoeding geven en kolven tijdens werktijd

U heeft tijdens de eerste 9 maanden van uw kind het recht om onder werktijd uw kind borstvoeding te geven of te kolven

Recht op aangepast werk tijdens zwangerschap

Tijdens de zwangerschap en tot 6 maanden na de bevalling heeft u recht op aangepast werk als uw werkgever mogelijke gevaren niet of onvoldoende kan wegnemen. Ook moet uw werkgever de fysieke belasting van uw werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. Er zijn bijvoorbeeld regels voor tillen en bukken.  Deze regels gelden ook tijdens en na de zwangerschap.  

Bij vragen: contact met werkgever of arbodeskundige

Als u vragen heeft over werk en uw zwangerschap, dan kunt u dit bespreken met uw werkgever. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met een arbodeskundige of uw Arbodienst.

Zwanger en een gelijke behandeling op het werk

Uw werkgever hoort u bij een (gewenste) zwangerschap hetzelfde te behandelen als uw niet-zwangere collega’s. Doet de werkgever dat niet, dan is er sprake van een ongelijke behandeling bij zwangerschap