Werkgevers mogen geen onderscheid maken op kenmerken als geslacht, leeftijd, geloof, ras, seksuele gerichtheid en nationaliteit. Niet tijdens de sollicitatieprocedure en ook niet op de werkvloer, in het loon en bij ontslag. Toch is er discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarom heeft de Rijksoverheid wetten gemaakt die werkgevers verplichten om werknemers gelijk te behandelen. Het College voor de Rechten van de Mens of een rechter onderzoekt klachten over discriminatie.