Test culturele diversiteit rijksambtenaren

Bedrijven en organisaties presteren beter als zij mensen in dienst hebben van verschillende culturele en etnische afkomst. In 2024 wordt binnen het Rijk een proef uitgevoerd voor het gebruik van de Barometer Culturele Diversiteit.

De Barometer Culturele Diversiteit is een instrument van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarmee bedrijven kunnen testen hoe het staat met de culturele achtergrond van hun werknemers.

Lees meer over de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS

Op de werkvloer bij het Rijk

De culturele achtergrond van de werknemers bij het Rijk staat in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR), die openbaar is. Uit de gegevens van de laatste jaren blijkt dat vooral in de hogere functies minder culturele diversiteit bestaat.

Aansluiten bij de samenleving

Het Rijk heeft te maken met ingewikkelde vraagstukken en maatschappelijke taken. Daarom is het belangrijk om goed aan te sluiten bij alle mensen in de samenleving, met alle verschillende culturele achtergronden. Het Rijk wil dat haar werknemers een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving.

Vergelijking met andere organisaties

Via de resultaten uit de Barometer kan het Rijk haar beleid op het gebied van culturele diversiteit verder aanscherpen. Het Rijk sluit door deelname aan de Barometer aan bij de manier van monitoring die gangbaar is in de maatschappij. Daardoor is het mogelijk om de gegevens te vergelijken met organisaties buiten het Rijk, wat nieuwe mogelijkheden kan geven om verbeteringen aan te brengen.

CBS maakt versleutelde versie

De Barometer kan worden ingezet door organisaties in Nederland met meer dan 250 medewerkers. Zij kunnen het CBS een versleutelde versie van hun werknemers laten bekijken. Daarna krijgen ze anonieme statistieken over de culturele verscheidenheid binnen hun organisatie terug. De gegevens zijn niet herleidbaar naar personen.