Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. De Rijksoverheid gaat leeftijdsdiscriminatie onder andere tegen met regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om ouderen aan te nemen.

Wet tegen leeftijdsdiscriminatie

Artikel 1 van de Grondwet biedt bescherming tegen alle vormen van discriminatie, ook discriminatie op grond van leeftijd. Daarnaast is er een aparte wet die leeftijdsdiscriminatie op het werk bestrijdt en voorkomt: de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL).

Financiële voordelen werkgevers ouderen

Neemt u een oudere met een uitkering in dienst? Dan kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen.

Alternatieven voor seniorenregelingen

In cao’s zijn vaak speciale seniorenregelingen opgenomen. Hierdoor kunnen ouderen bijvoorbeeld extra vakantiedagen of salarisbescherming krijgen.

In het rapport 'Van ontzien naar duurzaam ontwikkelen' staan alternatieven voor seniorenregelingen. Cao-partijen kunnen hiervan gebruikmaken bij onderhandelingen. Een alternatief voor een seniorenregeling is bijvoorbeeld salarisgarantie verbinden aan arbeidsduur in plaats van aan leeftijd.