Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. De Rijksoverheid gaat leeftijdsdiscriminatie onder andere tegen met regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om ouderen aan te nemen.

Wet tegen leeftijdsdiscriminatie

Artikel 1 van de Grondwet biedt bescherming tegen alle vormen van discriminatie, ook discriminatie op grond van leeftijd. In 2004 is er bovendien een aparte wet gekomen die leeftijdsdiscriminatie op het werk bestrijdt en voorkomt: de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL).

Financiële voordelen werkgevers ouderen

Werkgevers die een oudere met een uitkering in dienst nemen, kunnen maximaal 3 jaar in aanmerking komen voor de mobiliteitsbonus voor werkgevers.

Ook kunnen werkgevers die een oudere werkloze in dienst nemen, in sommige gevallen gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers. Als deze werknemer binnen 5 jaar langer dan 13 weken ziek is, compenseert het UWV  de loonkosten van de werkgever.

Alternatieven voor seniorenregelingen

In cao’s zijn vaak speciale seniorenregelingen opgenomen. Hierdoor kunnen ouderen bijvoorbeeld extra vakantiedagen of salarisbescherming krijgen.

In het rapport 'Van ontzien naar duurzaam ontwikkelen' staan alternatieven voor seniorenregelingen. Cao-partijen kunnen hiervan gebruikmaken bij onderhandelingen. Een alternatief voor een seniorenregeling is bijvoorbeeld salarisgarantie verbinden aan arbeidsduur in plaats van aan leeftijd.

Kabinet Rutte III: meer handhaving en fraudebestrijding leeftijdsdiscriminatie

Het kabinet wil doorgaan met het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. Dit actieplan bestrijdt onder andere discriminatie in sollicitatieprocedures en bij zwangerschap. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.