Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. De Rijksoverheid gaat leeftijdsdiscriminatie onder andere tegen door het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om ouderen aan te nemen.

Wet tegen discriminatie op basis van leeftijd

Artikel 1 van de Grondwet biedt bescherming tegen alle vormen van discriminatie, ook discriminatie op basis van leeftijd. Daarnaast is er een aparte wet die leeftijdsdiscriminatie op het werk tegen gaat en voorkomt: de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL).

Financiële voordelen werkgevers ouderen

Werkgevers die ouderen met een uitkering in dienst nemen, kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Mogelijk zijn er nog andere regelingen die het voor u als werkgever financieel aantrekkelijk maken om een oudere in dienst te nemen. Met de tool voor het financieel CV maakt u een overzicht van de financiële voordelen waar u als werkgever recht op heeft.

Alternatieven voor seniorenregelingen

In cao’s staan vaak speciale seniorenregelingen. Hierdoor krijgen ouderen bijvoorbeeld extra vakantiedagen of salarisbescherming.

In het rapport 'Van ontzien naar duurzaam ontwikkelen' staan alternatieven voor seniorenregelingen. Cao-partijen kunnen hiervan gebruikmaken bij onderhandelingen. Een alternatief voor een seniorenregeling is bijvoorbeeld salarisgarantie verbinden aan het aantal jaren dat iemand werkt in plaats van aan leeftijd.