Wat kan ik doen bij ongelijke behandeling bij een sollicitatie of op het werk?

Als u zich tijdens de sollicitatieprocedure, op het werk of bij uw ontslag gediscrimineerd voelt, neem dan eerst contact op met uw werkgever. Daarna kunt u eventueel een klacht indienen. Discriminatiegronden zijn bepaalde persoonlijke kenmerken die geen rol mogen spelen voor de werkgever. Bijvoorbeeld ras, geloof of leeftijd.

Werkgever aanspreken op ongelijke behandeling

U neemt contact op met de werkgever en meldt dat u zich ongelijk behandeld voelt. U probeert dan eerst samen tot een oplossing te komen. Misschien kunt u gebruikmaken van een interne klachtenprocedure. U kunt ook de ondernemingsraad (OR) van de organisatie inschakelen.

Hulp en advies bij ongelijke behandeling op het werk

Als u er met uw (mogelijk nieuwe) werkgever of de OR niet uitkomt, kunt u:

  • juridisch advies inwinnen, bijvoorbeeld bij het Juridisch loket of bij uw vakbond;
  • een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in arbeidsrecht;
  • een antidiscriminatiebureau (ADB) raadplegen. Deze bureaus bieden hulp en advies bij discriminatie. In elke regio is een antidiscriminatiebureau te vinden.

Oordeel klacht door het College voor de Rechten van de Mens

U kunt een klacht over ongelijke behandeling melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit college beoordeelt uw klacht. Het oordeel is niet juridisch bindend. Deze wordt in de praktijk echter vaak geaccepteerd en opgevolgd. Ook werkgevers, ondernemingsraden en belangenorganisaties kunnen bij het college terecht voor hulp en advies.

Rechter inschakelen bij ongelijke behandeling

U kunt uw zaak voorleggen aan de rechter. Als uw klacht gegrond is, kan de rechter u bijvoorbeeld een schadevergoeding toewijzen. De rechter is verplicht een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens mee te laten wegen in zijn vonnis. U bent overigens niet verplicht (eerst) langs het college te gaan, als u naar de rechter stapt.