Wat zijn de regels voor een medische keuring bij een sollicitatie?

Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is dat u aan bijzondere medische eisen voldoet. Zo mag een treinmachinist niet kleurenblind zijn. De arts mag u alleen vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de medische keuring.

Regels medische keuring

De regels bij medische keuringen zijn onder andere:

  • In de vacature staat dat u voor de baan een medische keuring moet ondergaan.
  • U mag pas worden gekeurd als u de sollicitatieprocedure heeft doorlopen en de werkgever u aan wil nemen.
  • Voor de keuring informeert de werkgever u schriftelijk over het doel van de keuring. En over de vragen en onderzoeken die onderdeel zijn van de keuring.
  • Een geregistreerde (bedrijfs)arts voert de keuring uit.
  • Tijdens de keuring kan de arts u vragen stellen over uw gezondheid. Hij mag alleen vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de keuring. Als de vragen niet relevant zijn voor de baan, hoeft u niet te antwoorden. Zo mag hij u niet vragen of u zwanger bent.
  • De arts mag geen onderzoek doen naar ernstige ongeneeslijke ziektes, erfelijke aandoeningen en hiv.

De arts informeert u over de uitslag van de keuring. Ook geeft hij aan de werkgever door of u geschikt of ongeschikt bent bevonden. De arts mag geen medische informatie aan de werkgever doorgeven, behalve als u hiervoor toestemming geeft.

Vrijwillige medische keuring

Bent u al ergens in dienst? Dan kan uw werkgever u ook een preventief medisch onderzoek (PMO, voorheen PAGO) aanbieden. De verplichting voor zo’n onderzoek is er niet. U kunt zelf beslissen of u hieraan deelneemt. Bij dit onderzoek kijkt de bedrijfsarts of u door werkomstandigheden last heeft van uw gezondheid. De resultaten van het medisch onderzoek worden niet aan uw werkgever doorgegeven. U kunt er wel voor kiezen ze met uw werkgever te bespreken.

Klacht over medische keuring

Heeft u klachten over de medische keuring? Dan kunt u deze eerst bespreken met de keurende arts en de werkgever. Veel bedrijven hebben een klachtenregeling voor medische keuringen.

Komt u er niet uit met uw werkgever? Dan kunt u een klacht indienen over de aanstellingskeuring bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).