Gelijke behandeling bij zwangerschap op het werk

De Rijksoverheid wil dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt een gelijke behandeling krijgen. Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt nog te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Dit blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Ze hebben vaak problemen bij sollicitatie of op de werkvloer. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en medewerkers goede afspraken maken over zwangerschap en werk.

Regels zwangerschap

Zwangere sollicitanten of zwangere medewerkers horen dezelfde behandeling te krijgen als anderen. Dit staat in de wet. Zwangere vrouwen moeten gezond en veilig kunnen werken. Zo:

  • hebben zij recht op aangepast werk als hun werkgever mogelijke gevaren niet of onvoldoende kan wegnemen;
  • hebben zij recht op aangepaste werktijden en zwangerschapsverlof;
  • mogen zij geen werk doen dat schadelijk kan zijn voor henzelf of hun ongeboren kind.  Er zijn bijvoorbeeld regels voor tillen en bukken tijdens de zwangerschap;
  • mag een werkgever een werknemer niet ontslaan omdat zij zwanger is of zwanger wil worden. De werkgever mag ook geen contractverlenging weigeren.

Afspraken tussen werkgevers en medewerkers over zwangerschap

Het is belangrijk dat de werkgever afspraken maakt met de zwangere medewerker voordat haar verlof ingaat. Bijvoorbeeld over:

  • aanpassing van werktijden en rusttijden;
  • ingangsdatum van het zwangerschapsverlof;
  • ouderschapsverlof.

Dit helpt om misverstanden over bijvoorbeeld verlof te voorkomen. De bedrijfsarts kan adviseren bij deze afspraken.

Maatregelen voor gelijke behandeling zwangere vrouwen op het werk

De Rijksoverheid neemt 3 soorten maatregelen om te zorgen dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt een gelijke behandeling krijgen:

  • De Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan de regels tegen discriminatie houden. Deze regels gelden ook voor zwangerschap. Waar nodig kan de Inspectie bedrijven een boete opleggen als zij de regels blijven overtreden.
  • Werkgevers en medewerkers krijgen voorlichting over regels op het gebied van zwangerschap. Deze voorlichting wordt gegeven door de Inspectie SZW, GGD’s, consultatiebureaus en organisaties op het gebied van geboortezorg en opvoeding.
  • Als een medewerker een probleem rond haar zwangerschap niet kan oplossen met haar leidinggevende, kan zij personeelszaken inschakelen. En verder de bedrijfsarts, de ondernemingsraad of de vakbond. Brengt dit geen oplossing , dan kan zij dit melden bij: