Mag mijn werkgever mij ontslaan als ik zwanger ben?

Uw werkgever mag u niet ontslaan als u zwanger bent. Uw werkgever mag u ook niet ontslaan omdat hij denkt dat u zwanger wilt worden. 

Situaties waarin uw werkgever u niet mag ontslaan

In de volgende situaties mag uw werkgever u niet ontslaan:

  • tijdens uw zwangerschapsverlof;
  • tijdens uw bevallingsverlof;
  • de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof;
  • tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling;
  • de eerste 6 weken na deze arbeidsongeschiktheid.

Tijdelijk contract niet verlengd

Heeft u een tijdelijk contract dat afloopt tijdens uw zwangerschap? Dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Maar uw zwangerschap mag niet de reden zijn om uw contract niet te verlengen. Want dan maakt uw werkgever een direct onderscheid tussen mannen en vrouwen. Daarmee zou hij schuldig zijn aan zwangerschapsdiscriminatie.

Werkgever mag contract niet wijzigen of stoppen vanwege zwangerschap

Uw werkgever mag uw contract vanwege uw zwangerschap niet tegen uw zin in stoppen of wijzigen. Hij mag bijvoorbeeld niet:

  • uw aantal werkuren verminderen;
  • uw functie wijzigen;
  • uw vaste contract vervangen voor een tijdelijke;
  • de duur van uw tijdelijke contract inkorten.

Wel ontslag tijdens zwangerschap

Alleen in speciale gevallen is ontslag tijdens uw zwangerschap of bevallingsverlof mogelijk. Bijvoorbeeld als de onderneming of uw afdeling de werkzaamheden beëindigt. Ook kan uw werkgever u ontslaan als u zich ernstig misdraagt. Bijvoorbeeld als u fraude pleegt of gewelddadig bent. In die gevallen maakt het niet uit of u zwanger bent of niet.

Als u tijdens uw zwangerschap of bevallingsverlof toch wordt ontslagen en u bent het er niet mee eens, dan kunt u binnen 2 maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. In plaats daarvan kunt u ook een verzoek indienen voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter.