Heb ik als ondernemer een risico-inventarisatie en -evaluatie nodig?

Als ondernemer met personeel in dienst moet u een goed arbobeleid voeren. Uw werknemers kunnen dan hun werk doen in een gezonde en veilige omgeving. U moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken. Dit staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

RI&E brengt arbeidsrisico’s in kaart

In de RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart. Van werken met gevaarlijke stoffen tot een goed geventileerde kantoorruimte. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Plan van aanpak onderdeel RI&E

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak staat:

  • met welke maatregelen de geïnventariseerde risico’s aangepakt worden; 
  • wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd; 
  • wie hiervoor binnen de organisatie verantwoordelijk is. 

Als werkgever houdt u zich aan het plan van aanpak. 
Als de Nederlandse Arbeidsinspectie langskomt, wordt naar het plan van aanpak gevraagd.

Meer informatie over RI&E

Het Steunpunt RI&E geeft meer informatie over de RI&E en de hulpmiddelen om een RI&E op te stellen.