Wat kan de Nederlandse Arbeidsinspectie doen als op het werk de regels worden overtreden?

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt controles op de naleving van arbeidswetten. Ziet de inspecteur tijdens een controle dat u of uw werkgever deze wetten overtreedt? Dan kan hij een aantal maatregelen nemen.

Maatregelen Nederlandse Arbeidsinspectie

De inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij overtreding van de regels de volgende maatregelen nemen:

  • uw werkgever een officiële waarschuwing geven;
  • uw werkgever een eis stellen tot naleving van de wet;
  • het werk stilleggen;
  • u of uw werkgever een boete geven;
  • een proces-verbaal maken;
  • uw werkgever een dwangsom opleggen.

Welke maatregel de inspecteur neemt hangt af van de zwaarte van de overtreding.

Boete meestal voor werkgever

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan een boete opleggen bij overtreding van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet. Deze boete komt meestal voor rekening van uw werkgever. Uw werkgever kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de boetebeschikking. Als de inspecteur merkt dat uw werkgever een misdrijf begaat, kan hij ook een proces-verbaal maken. Bijvoorbeeld als uw werkgever u laat doorwerken nadat de inspecteur het werk heeft stilgelegd. Of wanneer hij kinderen jonger dan 12 jaar laat werken.

Boete voor werknemer

U kunt ook als werknemer een boete krijgen bij overtreding van de Arbowet. Bijvoorbeeld als u verplichte veiligheidshandschoenen of een veiligheidsbril niet gebruikt, terwijl deze wel aanwezig zijn. Zo nodig zal de inspecteur u horen en uw verklaring in zijn rapport opnemen.

U ontvangt een brief waarin staat dat de inspecteur u een boete op wil leggen. Ook staat er een beschrijving van de overtreding in. U heeft 2 weken om hierop te reageren. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal uw reactie meenemen in de uiteindelijke boetebeschikking.