Documenten - Archieven

13 documenten over Archieven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Besluit op Wob-verzoek over de verklaring van overbrenging van het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR)

Besluit op verzoek om informatie over de verklaring van overbrenging van het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging ...

Wob-verzoek | 19-01-2021

Besluit Wob-verzoek documenten Nationaal Archief

Besluit op een verzoek om informatie over documenten in het Nationaal Archief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet ...

Wob-verzoek | 22-12-2020

Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed archivering MH17-informatie

De ministers Slob en Grapperhaus sturen het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) naar de Tweede Kamer. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2020

De archivering van de MH17 informatie

Het rapport gaat over onderzoek naar de duurzame toegankelijkheid van de informatie over het neerhalen van vlucht MH17.

Kamerstuk | 30-09-2020

Scenario verkenning e-depots

Onderzoeksbureau PBLQ heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht welke vormen van samenwerking mogelijk zijn voor ...

Rapport | 28-07-2020

Onderzoeksrapport Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moderniseert de Archiefwet. De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van ...

Rapport | 20-05-2020

Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021

Concept wetstekst met Memorie van Toelichting voor de consultatie, met daarbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 29-11-2019

Hotspotmonitor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014 - 2019

De hotspotmonitor legt voor de periode 2014-2019 vast welke bijzondere gebeurtenissen binnen de beleidsterreinen van het ...

Rapport | 31-10-2019

Beantwoording Kamervragen over voortgang behoud dossier 'Sanders'

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de voortgang van het behoud van het dossier 'Sanders'. Dit dossier is in 2001 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-10-2019

Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief

Onderzoek over instroom jonger archief. Onderzocht is welke gevolgen de instroom van jonger archief heeft voor de besluitvorming ...

Rapport | 17-06-2019

Ga naar