Armoede verminderen

Armoede kan vergaande gevolgen hebben voor mensen en hun omgeving. De Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen aan een aanpak om armoede tegen te gaan. Met speciale aandacht voor kinderen.

Maatregelen tegen armoede

De Rijksoverheid en gemeenten nemen maatregelen om armoede zoveel mogelijk te voorkomen.

Belangrijkste maatregelen van de overheid tegen armoede

De kamerbrief intensivering armoede- en schuldenaanpak informeert over tijdelijke middelen die het kabinet voor 2021 inzet om schulden en armoede aan te pakken. 

Maatregelen gemeenten

Gemeenten zorgen voor een eigen armoedebeleid en steun van mensen met een laag inkomen. Dit doen zij door: 

Lees meer over wat de gemeente doet om te helpen bij het oplossen van schulden.

Extra geld voor bestrijding armoede door corona

Het kabinet heeft  in september 2020 146 miljoen euro voor de gemeentelijke schuldhulpverlening beschikbaar gesteld. Dit is extra  geld om armoede en schulden door de coronacrisis aan te pakken

Door het coronavirus krijgen meer mensen te maken met ernstige geldproblemen. Het kabinet ondersteunt met ondersteuningsmaatregelen voor werknemers en werkgevers.