Armoede verminderen

In Nederland leven ruim 900.000 mensen in armoede, waaronder 221.000 kinderen. Sinds juli 2022 neemt de Rijksoverheid extra maatregelen om geldzorgen, armoede en schulden te voorkomen en aan te pakken.  

Doel: helft minder mensen in armoede in 2030

De overheid wil ervoor zorgen dat in 2030 de helft minder mensen in armoede leeft dan in 2015. Daarnaast wil de overheid dat al in 2025 de helft minder kinderen opgroeit in armoede dan in 2015. In 2015 leefden ongeveer 1 miljoen mensen in armoede. In 2020 leefden bijna 940.000 mensen in armoede. Hiervan zijn 221.000 kinderen.  

Stress, gezondheidsproblemen en schaamte door geldzorgen

Iemand die in armoede leeft kan moeilijk rondkomen. Diegene maakt zich zorgen of er wel genoeg geld is om te wonen, te eten, kleding te kopen en de verzekeringen te betalen. Als iemand de rekening niet meer kan betalen, kan diegene in de schulden komen. Iemand die geldzorgen heeft of in armoede leeft heeft vaker last van stress, problemen met de gezondheid, eenzaamheid en schaamte.

Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder kansen

Kinderen die in armoede opgroeien hebben minder kans op een goede toekomst. Deze kinderen kunnen zich bijvoorbeeld op school minder goed concentreren en lopen vaker een leerachterstand op. Ook gaan ze vaker zonder diploma van school.

Maatregelen: verhogen inkomen voor mensen in armoede

De overheid wil dat mensen een voldoende en stabiel inkomen hebben, zodat iedereen mee kan doen en vooruit kan komen. Daarom neemt de overheid onder andere deze maatregelen tegen armoede:

 • Minimumloon en uitkeringen omhoog in 2023
  Het minimumloon is verhoogd per 1 januari 2023. Hiermee maakt de overheid werken aantrekkelijker. Ook uitkeringen, zoals AOW en bijstand zijn omhoog gegaan.
 • Verhoging toeslagen in 2023
  Per 1 januari 2023 zijn de zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd.
 • Meer gebruik van bestaande maatregelen
  Mensen maken om verschillende redenen niet altijd gebruik van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Het kabinet werkt aan oplossingen hiervoor.
 • Extra geld voor spullen en activiteiten voor kinderen
  Voor kinderen die in armoede opgroeien is niet altijd genoeg geld voor schoolspullen, een verjaardagsfeest of sport- of muziekles. Via de gemeente of de website van SAM& kunnen ouders of bijvoorbeeld leerkrachten hier geld voor aanvragen.
 • Kostendelersnorm omhoog van 21 naar 27 jaar in 2023
  Dit betekent dat het inkomen van jongeren tot 27 jaar niet meer meetelt bij de uitkering van huisgenoten.
 • Betere toegang tot mondzorg voor mensen een met laag inkomen
  Mensen die in armoede leven, slaan vaak de tandartscontrole over om kosten te besparen. Mondzorg is voor kinderen gratis, maar dat weet niet iedereen. De Rijksoverheid wil daarom betere toegang tot mondzorg.
 • Lessen voor kinderen en jongeren over uitgeven geld
  De Rijksoverheid wil kinderen en jongeren leren om beter met geld om te gaan. Daarvoor kunnen scholen gebruik maken van lessen over geld.

De maatregelen zijn onderdeel van de landelijke Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Meer maatregelen tegen armoede staan in de kamerbrief over de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Ook helpt de overheid mensen die zulke grote schulden hebben dat ze er zelf niet meer uitkomen.

Bestaande maatregelen tegen armoede

Verder nemen de Rijksoverheid en gemeenten al langer maatregelen om armoede te voorkomen.

Belangrijkste maatregelen van de Rijksoverheid tegen armoede

Maatregelen van gemeenten

Gemeenten geven met eigen maatregelen steun aan mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld via:

Lees meer over wat de gemeente doet om te helpen bij schulden.