Armoede verminderen

Het kabinet trekt € 100 miljoen per jaar extra uit voor het beleid tegen armoede en schulden. Daarvan is € 85 miljoen voor gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening.

Armoede voorkomen

Zowel de Rijksoverheid als de gemeenten nemen maatregelen om armoede zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanuit de Rijksoverheid gebeurt dit onder meer door zorgkosten van mensen met een laag inkomen te compenseren. En door maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag inkomen op peil te houden.

Vanuit de gemeente gebeurt dit door problemen rond armoede en schulden bij mensen zoveel mogelijk te voorkomen of weg te nemen. Bijvoorbeeld door extra geld via de bijzondere bijstand. Of door een regeling te treffen met schuldeisers.

Schuldhulpverlening

Als mensen er financieel zelf niet meer uitkomen, kunnen zij terecht bij de gemeente. Iedere gemeente heeft hiervoor een eigen beleid. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk schuldhulpverlening aan hun inwoners aan te bieden.

Hoe de gemeente kan helpen bij een laag inkomen

De gemeente kan mensen met een laag inkomen op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld via:

  • algemene bijstand en bijzondere bijstand (de bijstand);
  • kortingen voor mensen met een minimaal inkomen, zoals stadspassen die korting geven op cultuur en sport;
  • kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
  • collectieve ziektekostenverzekering voor minima;
  • de individuele studietoeslag;
  • de individuele inkomenstoeslag;
  • regelingen voor kinderen, zoals het kindpakket en voorzieningen voor sport of cultuur;
  • voorkomen van schulden en schuldhulpverlening.

Let op: de gemeente beoordeelt of u hier recht op heeft.

Gemeente werkt samen met andere organisaties

Gemeenten kunnen door samenwerking met andere organisaties meer resultaat halen bij de aanpak van armoede. Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die armoede en schulden aanpakken.