Armoede verminderen

Armoede kan vergaande gevolgen hebben voor mensen en hun omgeving. De Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen aan een aanpak om armoede tegen te gaan. Met speciale aandacht voor kinderen.

Maatregelen tegen armoede

De Rijksoverheid en gemeenten nemen maatregelen om armoede zoveel mogelijk te voorkomen.

Belangrijkste maatregelen van de Rijksoverheid tegen armoede

  • Meer mensen die bijstand ontvangen aan een vaste baan helpen. En zorgen dat zij deze baan ook houden. 
  • Lage inkomens aanvullen met toeslagen. Zoals een tegemoetkoming in de kosten voor zorg, een huurwoning, kinderen en kinderopvang
  • Zorgen voor een gelijke verdeling van de koopkracht.
  • Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans geven om mee te doen in de maatschappij. Zoals op schoolreis gaan en zwemles volgen. En zorgen dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit vermindert. 

Maatregelen gemeenten

Gemeenten zorgen met hun eigen armoedebeleid voor steun van mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld via:

Lees meer over wat de gemeente doet om te helpen bij het oplossen van schulden.