Beslisnota bij Kamervragen over helft Brabanders kampt met geldzorgen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over helft Brabanders kampt met geldzorgen (PDF | 1 pagina | 601 kB)