Beslisnota bij Kamerbrief over oproep Landelijke Armoedecoalitie over bestaanszekerheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over oproep Landelijke Armoedecoalitie over bestaanszekerheid