Beslisnota bij Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland