Reisverslag minister Schouten aan Bonaire

Kort verslag van het werkbezoek van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan Bonaire.

Reisverslag minister Schouten aan Bonaire