Hoe tref ik een betalingsregeling met mijn schuldeisers?

U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u binnen een bepaalde periode uw schulden in termijnen betaalt. Gaan uw schuldeisers akkoord met uw voorstel? Dan noemen we dat een minnelijk akkoord, betalingsregeling of minnelijke schuldregeling. Voor hulp kunt u terecht bij uw gemeente.

Stappenplan betalingsregeling

Op de site zelfjeschuldenregelen.nl vindt u een stappenplan dat u kan helpen om zelf een betalingsregeling te treffen met uw schuldeisers. U maakt dan een overzicht van uw schulden en bepaalt wat u per maand kunt aflossen. Daarna doet u zelf een voorstel aan uw schuldeisers. 

Geen betalingsregeling mogelijk

Gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord met de minnelijke schuldregeling? Bijvoorbeeld omdat u niet genoeg kunt aflossen? Dan kunt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering.

Geld lenen bij kredietbanken

Het is ook mogelijk om geld te lenen bij een gemeentelijke of een andere kredietbank. U kunt dan uw schuldeisers in 1 keer het afgesproken bedrag betalen. Dit wordt een ‘sociale lening’ genoemd. U lost dan gedurende een afgesproken periode af aan de bank, bijvoorbeeld 3 jaar. U betaalt uiteraard ook rente. Daarna bent u schuldenvrij.