Kan ik ondersteuning krijgen bij een laag inkomen?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld middels toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket(bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie. 

Ondersteuning bij een laag inkomen

Met een inkomen onder het sociaal minimum (€1697,79 voor gehuwden) kunt u met toeslagen een aanvulling krijgen op uw inkomen. Deze toeslagen zijn:

De voorwaarden verschillen per toeslag.

Uw gemeente kan u op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld met algemene bijstand wanneer u niet genoeg geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Heeft u al langere tijd een laag inkomen? Dan kunt u met de individuele inkomenstoeslag misschien een aanvulling krijgen van uw gemeente. Ook als u een betaalde baan hebt of zelfstandig ondernemer bent, heeft u mogelijk recht op ondersteuning. Vraag bij uw gemeente na wat er in uw situatie mogelijk is.

Inkomen lager dan sociaal minimum

Is het inkomen van u en uw partner samen lager dan het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk recht op een toeslag op uw inkomen. Het sociaal minimum is het minimale bedrag wat u nodig heeft om van te leven. De overheid heeft hiervoor een normbedrag vastgesteld dat elk halfjaar verandert (€1697,97 voor gehuwden). Bekijk hoe hoog het sociaal minimum voor uw situatie is op de website van UWV.

Inzicht in uw financiële situatie

Wilt u een beter inzicht krijgen in uw financiële situatie?

De website Wijzer in geldzaken helpt met financiële vragen waar u tegenaan kunt lopen.

Op de website van het Nibud  vindt u rekentools om meer grip op uw eigen financiële situatie te krijgen.