Kan ik ondersteuning krijgen bij een laag inkomen?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie. 

Ondersteuning bij een laag inkomen

Toeslagen aanvragen

Met een inkomen onder het sociaal minimum kunt u met toeslagen een aanvulling krijgen op uw inkomen. Deze toeslagen zijn:

De voorwaarden verschillen per toeslag.

Ondersteuning van uw gemeente

Uw gemeente kan u op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld met:

Ook als u een betaalde baan hebt of zelfstandig ondernemer bent, heeft u mogelijk recht op ondersteuning. Vraag bij uw gemeente na wat er in uw situatie mogelijk is.

Inkomen lager dan sociaal minimum

Is het inkomen van u en uw partner samen lager dan het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk recht op een toeslag op uw inkomen. Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om van te leven. De overheid heeft hiervoor een normbedrag vastgesteld dat elk halfjaar verandert. Bekijk hoe hoog het sociaal minimum voor uw situatie is op de website van UWV.

Inzicht in uw financiële situatie

Wilt u een beter inzicht krijgen in uw financiële situatie? Dan kunt u onder andere gebruik maken van de volgende websites: