Wat kan ik doen als (ik vermoed dat) mijn bewindvoerder, curator of mentor onbetrouwbaar is?

U kunt een klacht indienen bij de kantonrechter die uw beschermingsbewindvoerder, curator of mentor heeft benoemd als u niet tevreden bent of hem niet vertrouwt. Als u denkt dat hij uw geld niet goed beheert of zelfs steelt, kunt u ook aangifte doen bij de politie.

Controleren of u een officiële bewindvoerder, curator of mentor heeft

Als de rechter u onder beschermingsbewind plaatst, wordt ook een bewindvoerder benoemd. U krijgt daarvan een beschikking. Dat is een officieel besluit van de rechter. Uw bewindvoerder kan met deze beschikking bewijzen dat hij door een kantonrechter is benoemd. Kan hij dat niet, dan is deze persoon mogelijk geen officiële beschermingsbewindvoerder.

Eisen aan de kwaliteit beschermingsbewindvoerder, curator of mentor

Een beschermingsbewindvoerder, curator of mentor staat onder toezicht van de kantonrechter. Heeft diegene 3 of meer personen onder zijn hoede, dan moet hij aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen gaan over de opleiding, integriteit en bedrijfsvoering. Een accountant controleert dit jaarlijks.

Voordat een kantonrechter een professionele beschermingsbewindvoerder, curator of mentor benoemt, moet deze: