Wat zijn de regels voor geldleningen?

De kredietverstrekker moet u ruim voor het afsluiten van een lening informatie geven over het krediet. Bijvoorbeeld over de soort lening, het bedrag en de voorwaarden. In de wet staat wat een kredietovereenkomst inhoudt en welke rechten en plichten u als consument heeft. Zo wordt u beter beschermd als u geld leent.

Gevolgen regels consumentenkrediet voor consumenten

Voor u als consument betekenen de regels voor consumentenkrediet onder andere het volgende:

  • U kunt eenvoudiger aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers met elkaar vergelijken.
  • U kunt een kredietovereenkomst beëindigen binnen 14 dagen nadat deze is afgesloten.
  • De kosten van vervroegd aflossen van een kredietovereenkomst voor bepaalde tijd zijn beperkt.
  • Lijdt u schade doordat de kredietverstrekker u te laat heeft geïnformeerd? Dan kunt u die schade verhalen op de kredietverstrekker. 

Gevolgen regels consumentenkrediet voor kredietaanbieders

Voor kredietverleners betekenen de regels voor consumentenkrediet onder andere het volgende:

  • Kredietverleners moeten in reclames meer duidelijkheid geven over de kosten van de lening. Zij moeten altijd de hoogste rente noemen.
  • Kredietverleners die zich in reclames niet aan de voorgeschreven standaardinformatie houden, maken zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Dit is ook het geval als zij, voordat de lening wordt afgesloten, de klant te laat informeren. 

Flitskredieten

Consumentenkredieten vallen onder financieel toezicht. Dat geldt voor kredieten met een lange looptijd en kredieten met een korte looptijd. Dus ook voor flitskredieten. Dat zijn kortlopende leningen die u bijvoorbeeld via internet of sms kunt afsluiten. Het maximale rentepercentage bij flitskredieten mag niet hoger zijn dan de maximale kredietvergoeding.

Regels geldlening voor hele Europese Unie

De regelgeving voor consumentenkrediet komt voort uit een Europese richtlijn. In de hele Europese Unie gelden dezelfde regels voor kredietverstrekkers en consumenten.