Asbestbeleid voor minder gezondheidsrisico’s

De overheid wil het aantal asbest slachtoffers zo snel mogelijk verminderen tot er uiteindelijk geen nieuwe slachtoffers meer bij komen. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die de risico’s van asbest zo klein mogelijk houden. Daarnaast stimuleert en faciliteert de overheid het verwijderen van asbest uit de leefomgeving. 

Mensen kunnen ziek worden na inademen astbestvezels

Asbest is een kankerverwekkende stof. Mensen kunnen ziek worden als zij asbestvezels inademen. De kans op ziek worden neemt toe naarmate iemand langer en aan meer asbestvezels wordt blootgesteld. De Gezondheidsraad heeft in 2010 geadviseerd over welke concentraties vezels in de lucht nog als risico kunnen worden geaccepteerd. Hieruit bleek dat asbest gevaarlijker was dan eerder was gedacht, aangezien het advies van de Gezondheidsraad leidde tot veel lagere normen.

Gezondheidsklachten kunnen na tientallen jaren ontstaan

Het kan tientallen jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk mesothelioom (kanker in longvlies of buikvlies), longkanker, stoflongen (asbestose), strottenhoofdkanker en eierstokkanker veroorzaken. Daarom is het gebruik van asbest in nieuwe producten sinds 1993 verboden. Asbestslachtoffers kunnen bij het Rijk een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Veel bronnen van asbestvezels aangepakt

In het verleden zijn al belangrijke bronnen van asbestvezels in het milieu aangepakt. Vooral de aanpak van asbesthoudende remvoeringen en asbestwegen waren belangrijk om het aantal vezels in de lucht te verminderen. Toch zijn we er nog niet. De gemiddelde concentratie in Nederland is nog altijd een stuk hoger dan de waarde die de Gezondheidsraad in 2010 adviseerde als acceptabel risico.

Asbestdaken nu grootste bron van asbestvezels

Asbestdaken zijn de grootste nu nog resterende bron van asbestvezels in het milieu. Momenteel is er in Nederland naar schatting nog 80 miljoen m2 aan asbestdaken. Asbestdaken raken na verloop van tijd verweerd en beschadigd door weer en wind. Daardoor komen steeds meer asbestvezels vrij. Deze komen in de lucht terecht en spoelen via het regenwater van het dak. Via tuin of erf worden de vezels mee naar binnen gelopen.

Bij calamiteiten zoals brand kan een groot deel van de omgeving vervuild raken met asbest en zijn de opruimingskosten hoog. Deze kosten zijn niet altijd volledig verzekerd. Als u asbestvezels inademt kan dat ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid.  De aanpak van de overheid is gericht op het stimuleren en faciliteren van het vrijwillig saneren van asbestdaken. Voor meer informatie zie www.asbestversnelling.nl.

Asbest vooral gebruikt vanaf Tweede Wereldoorlog tot 1993

Asbest werd op grote schaal en in veel toepassingen gebruikt vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1993. De kans is groot dat een gebouw uit deze periode asbest bevat. Asbest had een aantal voordelen. Het was goedkoop, slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen. Daardoor werd het zoveel toegepast.

Asbest is lastig te herkennen

Asbest kan op onverwachte plekken zitten. En het is voor een leek meestal niet mogelijk om asbest te herkennen. Verwijdert u bij een verbouwing per ongeluk asbest? Dan bent u in overtreding. U stelt uzelf en uw omgeving bloot aan mogelijk zeer hoge concentraties asbest. Ook blijft uw huis van binnen besmet met asbest.

Laat een asbestinventarisatie doen

Het is daarom verstandig om een asbestinventarisatie te laten doen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Daarmee krijgt u duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest. U krijgt advies of het kan blijven zitten of beter kan worden gesaneerd. De aankoop van een huis of een verbouwing is een goed moment voor een asbestinventarisatie. Hiermee voorkomt u dat u wordt geconfronteerd met hoge kosten en ernstige gezondheidsrisico’s. 

Asbest zelf verwijderen of laten doen

U mag asbestmaterialen zelf weghalen als u zich aan de voorwaarden houdt. Maar meestal moet u een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen.

Fonds voor verwijderen van asbestdaken

Er zijn nog veel asbestdaken in Nederland. Deze zijn oud en verweren steeds verder. Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het saneren van hun asbestdak is een fonds opgericht dat leningen verstrekt. Geïnteresseerde provincies en gemeenten kunnen via de Stichting Volkshuisvesting NL deelnemen aan dit fonds. Particuliere dakeigenaren kunnen een lening afsluiten bij dit fonds. Daarmee kunnen zij zowel de kosten van de verwijdering van een asbestdak als de kosten voor een nieuw dak financieren. Dit kan in combinatie met verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen en isolatie. Ook asbestgevels vallen onder de reikwijdte van het fonds. Net zoals het saneren van de grond rondom een pand die is vervuild met asbest van het dak en/of gevel.

Zie ook: