Asbestbeleid voor minder gezondheidsrisico’s

Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die het gevaar van asbest zo klein mogelijk houden.

Longvlieskanker, buikvlieskanker en stoflongen

Mensen kunnen ziek worden als zij asbestvezels inademen. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesothelioom) of stoflongen (asbestose) veroorzaken.

Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. Asbestslachtoffers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Gezondheidsrisico asbestdaken

Asbestdaken raken na verloop van tijd beschadigd door weer en wind. Bijvoorbeeld na hagelschade. Vroeg of laat komt er een moment dat asbestvezels vrijkomen. Als u die inademt kan dat gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. De regering wilde asbestdaken vanaf 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in. 

Asbest beter laten zitten, zelf weghalen of laten weghalen?

Heeft u ander asbestmateriaal, zoals een pijp of vensterbank met asbest erin? Zitten de asbestvezels er nog stevig in vast? En is het materiaal nog onbeschadigd? Dan kan het veiliger zijn om het te laten zitten. Want als u het weghaalt, kunnen juist asbestvezels vrijkomen.

Let op dat uw asbestmaterialen of asbestproducten niet beschadigd zijn. Pas ook op dat u ze niet zelf kapot maakt. Ga ze bijvoorbeeld niet doorboren of (af)breken. Want asbestvezels inademen kan levensgevaarlijk zijn.

U mag asbestmateriaal zelf weghalen als u zich aan de voorwaarden houdt. Maar meestal moet u een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen. Wilt u weten wat u moet doen? Lees dan het stappenplan: wat moet ik doen als ik asbest ontdek.

Fonds voor verwijderen van asbestdak

Er komt een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Er zijn nog veel asbestdaken in Nederland. Deze zijn oud en verweren steeds verder. Daarom wil de Rijksoverheid mensen helpen hun asbestdak verwijderen. Voor eigenaren van een asbestdak wordt het probleem in de toekomst groter doordat verzekeraars asbestdaken niet meer meenemen in de verzekeringen. Met een onverzekerd asbestdak kan je geen hypotheek krijgen. Het fonds loopt van 2020 tot 2028 om mensen te stimuleren op korte termijn in actie te komen