Hoe vraag ik als asbestslachtoffer een financiële tegemoetkoming aan?

Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS gaat met u na hoe u in contact bent gekomen met asbest. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw recht op een tegemoetkoming. De SVB beslist of u de tegemoetkoming krijgt.

Tegemoetkoming asbestslachtoffers

Heeft u door asbest de ziekte mesothelioom of asbestose gekregen? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Er zijn 2 regelingen:

  • De TAS-regeling is voor werknemers of hun huisgenoten die ziek zijn geworden door asbest. 
  • De TNS-regeling is voor zelfstandig ondernemers of particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest.

Het IAS geeft u meer informatie over de tegemoetkoming op www.asbestslachtoffers.nl.

Voorwaarden financiële tegemoetkoming

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag u nog geen vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen. Bij het IAS vindt u alle voorwaarden voor een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers.

Hoogte financiële tegemoetkoming

In 2020 is de financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers € 21.269,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Aanvragen tegemoetkoming asbestslachtoffers

U vraagt de tegemoetkoming aan bij het IAS. Gebruik het aanvraagformulier voor mesothelioomslachtoffers of het aanvraagformulier voor asbestoseslachtoffers.

Tegemoetkoming asbestslachtoffers is voorschot van schadevergoeding

De tegemoetkoming is een voorschot op de schadevergoeding. Ondertussen probeert de SVB de kosten te verhalen op een aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld op uw (ex-)werkgever. Het voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding.