Helpt de overheid asielzoekers en vreemdelingen die willen vertrekken uit Nederland?

Een vreemdeling die niet in Nederland wil blijven, krijgt hulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Deze kan bijvoorbeeld een ticket boeken of geld geven voor de terugreis.

Aanvraagformulier vertrek

Een vreemdeling die Nederland wil verlaten, kan zich melden bij DT&V. Hij krijgt dan hulp van een regievoerder. Die bespreekt welke hulp nodig en mogelijk is.

Terugkeerprojecten

De overheid stimuleert de terugkeer van asielzoekers met verschillende projecten. Deze bieden hulp in Nederland of in het land van herkomst. Bijvoorbeeld bij de start van een onderneming of scholing. Meer informatie over ondersteuning bij de terugkeer van vreemdelingen leest u op Infoterugkeer.nl.

Terug naar ander land

Een vreemdeling mag ook naar een ander land dan zijn land van herkomst. Voorwaarde is wel dat hij een geldig paspoort heeft en een visum of verblijfsvergunning voor dat land.