Waar kan ik mogelijk geschikte woonruimte voor asielzoekers met een verblijfsvergunning melden?

Weet u woonruimte voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders), neem dan contact op met de gemeente waar de woonruimte zich bevindt.