Moeten asielzoekers Nederlands leren?

Voordat ze een verblijfsvergunning hebben, krijgen volwassen asielzoekers geen Nederlandse les. Om zich in het dagelijks leven te redden, leren vrijwilligers hen Nederlandse woorden. Krijgt een asielzoeker een (tijdelijke) verblijfsvergunning? Dan moet hij inburgeren en Nederlands leren.

Inburgeringsexamen

Een asielzoeker met een verblijfsvergunning (vergunninghouder) moet binnen 3 jaar inburgeringsexamen doen. Dit examen bestaat uit lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands. Ook toetst het examen kennis van de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt. Nieuwkomers moeten bijvoorbeeld weten:

  • op welke manieren zij werk kunnen vinden;
  • hoe ze een afspraak maken bij het ziekenhuis;
  • welke scholen er zijn voor hun kinderen.

Vergunninghouders kunnen tijdens het verblijf in de opvang ook meedoen met het programma Voorbereiding op inburgering. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geeft de training.