Moeten asielzoekers Nederlands leren?

Volwassen asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen moeten Nederlands leren en inburgeren. Asielzoekers die een goede kans op een verblijfsvergunning maken, kunnen taallessen volgen. 

Taallessen voor asielzoekers

Taalvrijwilligers geven de cursus ‘Basaal Nederlands’. Asielzoekers leren dan vrijwillig Nederlandse woorden om zich in het dagelijks leven te redden. De cursus wordt aangeboden aan: 

  • asielzoekers die wachten op een beslissing over de aanvraag voor een verblijfsvergunning; 
  • asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) in de opvang.

Maakt een asielzoeker een goede kans op een verblijfsvergunning? Dan kan hij of zij vrijwillig 24 uur taallessen Nederlands als tweede taal (NT2) volgen. Deze lessen worden op 3 verschillende niveaus gegeven.

Inburgeringsexamen

Een asielzoeker met een verblijfsvergunning (statushouder) moet binnen 3 jaar inburgeringsexamen doen. Dit examen bestaat uit lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands. Ook toetst het examen kennis van de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt. Nieuwkomers moeten bijvoorbeeld weten:

  • op welke manieren zij werk kunnen vinden;
  • hoe ze een afspraak maken bij het ziekenhuis;
  • welke scholen er zijn voor hun kinderen.

Programma voorinburgering

Verblijft een statushouder in een opvanglocatie? Dan krijgt hij of zij vrijwillig het programma Voorbereiding op inburgering (voorinburgering) aangeboden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) biedt deze training aan. Voorinburgering bestaat uit:

  • 121 uur taalles (NT2);
  • oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt; 
  • kennis van de Nederlandse maatschappij.