Mogen gezinsleden van statushouders naar Nederland komen?

Gezinsleden van statushouders mogen naar Nederland komen zodra ze een verblijfsvergunning hebben.

Gezinsband aantonen met documenten

Krijgen asielzoekers een verblijfsvergunning? Dan moeten ze binnen 3 maanden een visum aanvragen voor de personen die ze willen laten overkomen. Voordat een partner of gezinslid komt, moeten die met documenten de gezinsband kunnen aantonen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleert dit.

Gezinsband aantonen met DNA-test of interview

Zijn er geen documenten? Dan kan de IND vragen om een DNA-test. Ook kan de IND een identificerend gehoor (laten) afnemen om de gezinsband aan te tonen. Dit is een interview met een gezinslid op een Nederlandse ambassade of consulaat in het buitenland.

Meer informatie over de voorwaarden voor u en uw gezinslid en het aanvraagproces leest u op de site van de IND. Hier vindt u ook veel gestelde vragen over gezinshereniging.