Mogen gezinsleden van asielzoekers naar Nederland komen?

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, kan de echtgenoot of geregistreerd partner en zijn kinderen naar Nederland komen. Dit recht op gezinsleven staat in internationale afspraken over de rechten van de mens.

Voordat een partner of gezinslid overkomt

Krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning? Dan moet hij binnen 3 maanden een visum aanvragen voor de personen die hij wil laten overkomen. Voordat een partner of gezinslid komt, moeten die met documenten de gezinsband kunnen aantonen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleert dit.

Zijn er geen documenten? Dan kan de IND ook vragen om een DNA-test. Ook kan de IND een identificerend gehoor (laten) afnemen om de gezinsband aan te tonen. Zo’n gehoor is een interview met een gezinslid op een Nederlandse ambassade of consulaat in het buitenland.

Meer informatie over de voorwaarden voor u en uw gezinslid en het aanvraagproces leest u op de site van de IND.
Hier vindt u ook veel gestelde vragen.