Voordelen voor Nederland

Samenwerking Oekraïne en EU

Met het associatieakkoord kiest Oekraïne voor samenwerking met de Europese Unie. Het land moet zijn economie moderniseren en de rechtsstaat en de democratie hervormen. Zo draagt het associatieakkoord bij aan makkelijkere handel voor Nederlandse bedrijven en democratie en welvaart in Oekraïne.

Door de samenwerkingsovereenkomst krijgt Nederland betere toegang tot de Oekraïense markt. Deze markt biedt veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld onze boeren en de transportsector.

Met 45 miljoen consumenten is het land ook een steeds interessantere markt voor onze bedrijven. Oekraïne wordt met dit akkoord geen lid van de EU en het akkoord is ook geen voorportaal voor lidmaatschap.

Hervormingen Oekraïne

Oekraïne werkt aan een groot aantal hervormingen. Zo wil het een welvarende, stabiele rechtsstaat met een moderne economie worden. De afspraken in dit samenwerkingsakkoord helpen hen daarbij.

Oekraïne wil zich aanpassen aan de Europese standaarden voor democratie en vrije markt. Het gaat daarom aan de slag met:

  • moderniseren van de economie en stimuleren van onderlinge handel;
  • verlagen van importheffingen zodat Europese producten gemakkelijker op hun markt komen;
  • aanpassen van hun productstandaarden naar Europees niveau zodat ze gemakkelijker op de Europese markt kunnen komen;
  • invoeren van voorwaarden voor een vrijhandelszone;
  • versterken van de democratie en rechtsstaat;
  • verbeteren van de mensenrechten;
  • aanpakken van corruptie;
  • aanpakken van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensenhandel;
  • bescherming van persoonsgegevens op Europees niveau brengen.

Het samenwerkingsakkoord lost alle problemen van Oekraïne natuurlijk niet meteen op. Het akkoord draagt bij aan hervormingen die de regering van Oekraine moet doorvoeren. Met dit akkoord spreken de EU en Nederland af Oekraïne bij de les te houden. En aan te moedigen de economische en politieke hervormingen door te zetten. Nederland volgt dit hervormingsproces heel precies.

De complete tekst van het associatieakkoord met Oekraïne vindt u in de Officiële bekendmakingen op Overheid.nl. Op de website van de EU vindt u meer informatie (in het Engels) over de uitvoering van de samenwerking met Oekraïne.

Geen EU-lidmaatschap Oekraïne

Het samenwerkingsakkoord gaat niet over toetreding tot de EU. Het is ook geen voorportaal voor een toekomstig EU-lidmaatschap. Zo staat het woord EU-lidmaatschap bijvoorbeeld nergens in het akkoord vermeld.

De overeenkomst legt wel de samenwerking met een buurland van de EU vast. Als handelsnatie sluit Nederland al vele eeuwen akkoorden over handel en samenwerking. De Europese Unie heeft tientallen samenwerkingsakkoorden, bijvoorbeeld met landen als Guatemala, Libanon, Israël of Zuid-Korea. Ook deze landen worden geen lid van de EU, maar ze willen wel nauw samenwerken met Nederland en de EU.