Wie is aansprakelijk bij een ongeluk met een zelfrijdende auto?

De regels voor aansprakelijkheid die gelden voor normale auto's gelden ook bij testen met zelfrijdende auto's.

De bestuurder is verantwoordelijk, als hij zelf het voertuig bestuurt. Maar als het systeem niet goed werkt, is de producent verantwoordelijk. De wetgeving is voor de testfase voldoende. De Rijksoverheid kijkt waar veranderingen of aanvullingen nodig zijn in de toekomst. Een eerste stap is om testen mogelijk te maken zonder een mens in het voertuig.

De testaanvrager moet goed verzekerd zijn voor de gevolgen van schade tijdens het testen. Dat moet hij aantonen als hij een ontheffing voor de test aanvraagt bij de RDW. De RDW neemt een bepaling over de aansprakelijkheidsverzekering op in de ontheffing.

Kunnen zelfrijdende auto’s gehackt worden?

De overheid gaat onderzoeken welke internationale ICT-standaarden er zijn voor vervoer. Dat doet de overheid samen met marktpartijen en kennisinstituten. Bestuurders moeten veilig kunnen rijden. Ook moet de software niet te hacken zijn.