Moet ik een gevarendriehoek in mijn auto hebben?

In Nederland hoeft u geen gevarendriehoek in de auto te hebben. Wel moet u naderende bestuurders op tijd waarschuwen als u een obstakel vormt met uw stilstaande auto. Dit kunt u doen met een gevarendriehoek of met knipperende waarschuwingslichten. Deze regel geldt voor stilstaande motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en voor aanhangwagens.

Afstand gevarendriehoek tot voertuig

U plaatst de gevarendriehoek op ongeveer 30 meter van uw voertuig. De gevarendriehoek moet goed zichtbaar zijn voor het verkeer.

Richting gevarendriehoek

U plaatst de driehoek op de weg, in de richting van het verkeer waarvoor uw voertuig gevaar oplevert. De gevarendriehoek moet goed zichtbaar zijn voor het verkeer. 

Geen gevarendriehoek bij knipperende waarschuwingslichten

Als de knipperende waarschuwingslichten werken en aanstaan, hoeft u geen gevarendriehoek te plaatsen.

Gevarendriehoek buitenland

In veel andere landen is het wel verplicht een gevarendriehoek in de auto te hebben. Voor de juiste regels in het buitenland kunt u contact opnemen met de autoriteiten van het betreffende land. Ook op de website van de ANWB vindt u meer informatie over een gevarendriehoek.

Meer informatie

In artikel 58 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vindt u meer informatie over de gevarendriehoek. Ook is artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) van toepassing.