Waar mag ik met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren?

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op 3 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen uw auto parkeren. Daarnaast mag u parkeren op plaatsen waar het bord ‘Verboden te parkeren’ staat. Ook kunt u soms gratis parkeren op een gewone parkeerplaats op straat. Op sommige parkeerplaatsen moet u een parkeerschijf gebruiken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen waar u met een gehandicaptenparkeerkaart uw auto mag parkeren.

  • Algemene gehandicaptenparkeerplaats

    U herkent een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan een blauw verkeersbord met een witte P en een wit rolstoelsymbool (verkeersbord E6). Bij het verkeersbord kan op de bestrating een groot wit kruis staan. Alleen voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren.

  • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

    Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats. Bijvoorbeeld bij een woonhuis. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool hangt een wit bord met een kenteken. Alleen de auto of het gehandicaptenvoertuig met dit kenteken mag hier staan.

  • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding

    Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding is een gereserveerde parkeerplaats. Het is een parkeerplaats op een plek waar u op vaste tijden komt. Bijvoorbeeld uw werk. Onder het bord met kenteken hangt een wit bord met dagen en tijden. Binnen deze uren mag alleen u hier parkeren. Op andere uren mogen ook anderen op deze plaats parkeren.

Gehandicaptenparkeerplaats met parkeerschijf

Bij een gehandicaptenparkeerplaats kan een bord staan met een maximale parkeerduur. U moet dan een parkeerschijf gebruiken. Gehandicaptenparkeerplaatsen voor een maximaal aantal uren hoeven geen blauwe streep te hebben.

Gewone parkeerplaats op straat

In sommige gemeenten mag u met uw gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op een gewone parkeerplaats op straat. In andere gemeenten moet u wel voor parkeren betalen.

Ook zijn er regels voor parkeren in wijken of zones. Zo moet u in sommige wijken of zones bijvoorbeeld een parkeervergunning of bezoekerspas zichtbaar tonen in uw voertuig. De regels verschillen per gemeente. Neem voor alle regels contact op met de gemeente of de lokale dienst parkeerbeheer.

Parkeren bij een parkeerverbod

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar het bord 'Verboden te parkeren' staat (E1). Omdat u hier maximaal 3 uur mag staan, moet u een parkeerschijf gebruiken. Dit is uitsluitend toegestaan als het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte.