Wat kan ik doen bij autoschade of motorschade als de dader onbekend is?

Heeft u schade aan uw auto of motor en is de dader onbekend? Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds vergoedt in veel gevallen de schade. U moet wel kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. En dat u heeft geprobeerd de aansprakelijke persoon te vinden.

Voorwaarden indienen schadeverzoek

Een verzoek tot schadeclaim moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • De schade moet altijd veroorzaakt zijn door een motorvoertuig. Of een daaraan gekoppelde aanhanger.
  • Het moet zeker zijn dat niet u, maar een tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade.

Op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer staat hoe u een schadeverzoek kunt indienen.

Identiteit veroorzaker schade achterhalen

Het Waarborgfonds vergoedt alleen schade als u moeite doet om er achter te komen wie de dader is. Bijvoorbeeld met een politieaangifte, een buurtonderzoek of een advertentie. Deze acties moet u binnen 14 dagen uitvoeren.

Vergoeding schade bij bekende dader

Weet u wel wie de dader is? Dan verhaalt u de schade op zijn of haar verzekeringsmaatschappij. Soms is dit niet mogelijk. Ook dan kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Het gaat om de volgende situaties:

  • Het motorvoertuig is niet verzekerd.
  • Het motorvoertuig is gestolen.
  • De verzekeringsmaatschappij is niet kredietwaardig.
  • De dader heeft een vrijstelling van de verzekeringsplicht, omdat deze zich door geloof of levensovertuiging niet wil verzekeren.