Hoe worden leerlingen met dyscalculie begeleid op school?

Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen met dyscalculie op school te begeleiden. Ze mogen bijvoorbeeld een rekenmachine gebruiken. De mogelijkheden hangen af van het type onderwijs dat uw kind volgt.

Dyscalculie herkennen

Dyscalculie is een stoornis die problemen veroorzaakt met rekenen en cijfers. Leerlingen met dyscalculie hebben moeite met rekenen en wiskunde. Daardoor hebben leerlingen met dyscalculie bijvoorbeeld moeite met klokkijken of kunnen ze niet vlot omgaan met geld. Als scholen dyscalculie niet herkennen, kan een verkeerd beeld ontstaan van de mogelijkheden van de leerling.

Scholen hebben richtlijnen om dyscalculie op tijd te kunnen herkennen. Bekijk de richtlijnen voor het primaire onderwijs. En bekijk de richtlijnen voor het voortgezet onderwijs

Dyscalculie in het basisonderwijs

In het zorgplan dat elke basisschool heeft, staat welke begeleiding leerlingen met dyscalculie krijgen.

Dyscalculie in het voortgezet onderwijs

Voor leerlingen met dyscalculie in het voortgezet onderwijs zijn verschillende voorzieningen. Het protocol dyscalculie helpt scholen in de ondersteuning van leerlingen. Bij de centrale examens kan een leerling een tijdverlenging krijgen van maximaal 30 minuten. Bij alle centrale examens mogen leerlingen met dyscalculie een rekenmachine gebruiken. Een school mag andere hulpmiddelen zoals een formulekaart of rekentabellen niet toestaan.