Wie zorgt voor het onderhoud en de schoonmaak van een basisschool?

Het bestuur van een basisschool regelt de schoonmaak van het gebouw. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouw. De overheid helpt scholen om een goed luchtklimaat in de klaslokalen te krijgen. 

Schoonmaakplan basisschool

In het schoonmaakplan van de school staat hoe vaak de school wordt schoongemaakt. Basisscholen krijgen geld van de overheid voor de schoonmaak.

Betere luchtkwaliteit basisschool

Kinderen leren beter in een goed geventileerd lokaal. De GGD controleert of de luchtkwaliteit in scholen voldoende is. Tips en eisen voor ‘frisse scholen’ vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).