Beslisnota's bij Kamerbrief over hardheidsclausules bij belastingen en invordering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over hardheidsclausules bij belastingen en invordering (PDF | 4 pagina's | 1,7 MB)