Wanneer betaal ik erfbelasting?

U betaalt erfbelasting als u een erfenis krijgt. Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de overledene. En van het bedrag dat u erft.

Uitrekenen hoogte erfbelasting

U kunt zelf uitrekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen met de Rekenhulp erfbelasting van de Belastingdienst.

Over een deel van de erfenis betaalt u geen erfbelasting. Hoe hoog dit vrijgestelde bedrag is, hangt af van uw relatie met de overledene.

De Belastingdienst geeft een overzicht van de vrijgestelde bedragen bij erven. Over het bedrag boven de vrijstelling betaalt u erfbelasting. De tarieven voor de erfbelasting staan op de website van de Belastingdienst.

Geen of minder erfbelasting betalen

Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de overledene. En van het bedrag dat u erft. Als de waarde lager of gelijk is aan een bepaald bedrag, betaalt u geen erfbelasting (een vrijstelling)

Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere situaties waarin u geen of minder erfbelasting betaalt. De Belastingdienst geeft hierover meer informatie. 

Aangifte erfbelasting doen

U doet aangifte erfbelasting door het aangifteformulier erfbelasting in te vullen en op te sturen. De Belastingdienst stuurt u het formulier automatisch toe. Denkt u wel erfbelasting te moeten betalen, maar krijgt u geen formulier? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Meer informatie over erfbelasting

De Belastingdienst int de erfbelasting. Meer informatie over erfbelasting staat op de website van de Belastingdienst. U kunt uw vragen ook stellen aan de BelastingTelefoon.